Επερχόμενα
free
30 Νοέμβριος 2024
2:30 - 4:30
E-MEETING
Remote working. Ήρθε για να μείνει?
Ολοκληρωμένα
0
free
Remote working. Ήρθε για να μείνει?
3 Δεκέμβριος 2022
10:00 - 11:00
E-Sepia Web Innovation
Remote working. Ήρθε για να μείνει?
97
free
31 Δεκέμβριος 2021
12:00 - 12:30
E-MEETING
test Τιτλος
7
free
31 Μάρτιος 2022
12:30 - 13:30
E-Sepia Web Innovation
Σεμινάριο Κατάρτισης
free
24 Οκτώβριος 2023
21:37 - 21:42
Δήμος Περιστερίου
TEST 24-10-2023