Επερχόμενα
free
30 Νοέμβριος 2024
2:30 - 4:30
E-MEETING
Remote working. Ήρθε για να μείνει?
Ολοκληρωμένα
0
free
Remote working. Ήρθε για να μείνει?
3 Δεκέμβριος 2022
10:00 - 11:00
E-Sepia Web Innovation
Remote working. Ήρθε για να μείνει?
free
30 Νοέμβριος 2021
9:00 - 10:00
E-Sepia Web Innovation
Livestreaming κλιματική αλλαγή
97
free
31 Δεκέμβριος 2021
12:00 - 12:30
E-MEETING
test Τιτλος
7
free
31 Μάρτιος 2022
12:30 - 13:30
E-Sepia Web Innovation
Σεμινάριο Κατάρτισης
48
free
26 Φεβρουάριος 2024
9:00 - 11:00
E-Sepia Web Innovation
Εισαγωγή στη Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media)
7
free
29 Φεβρουάριος 2024
10:00 - 12:00
Internet of Things! Έξυπνο Σπίτι, Έξυπνο Γραφείο: Λειτουργία – Τεχνολογίες – Ασφάλεια