Ολοκληρωμένα
Internet of Things! Έξυπνο Σπίτι, Έξυπνο Γραφείο: Λειτουργία – Τεχνολογίες – Ασφάλεια
Live-streaming
29 02 2024
10:00 am - 12:00 pm
free
Υπάρχουν ακόμα
7
θέσεις για αυτο το event

Η Σχολή Πληροφορικής του Mediterranean College στο πλαίσιο του Education Festival 2023 διοργανώνει Δωρεάν Webinar με θέμα:

Internet of Things! Έξυπνο Σπίτι, Έξυπνο Γραφείο: Λειτουργία – Τεχνολογίες – Ασφάλεια

Η διασύνδεση κάθε είδους συσκευών, πέρα από τους υπολογιστές, είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Το IoT, Internet of Things, αλλάζει την καθημερινή εμπειρία τόσο στο σπίτι όσο και στη δουλειά. Τι είναι λοιπόν το έξυπνο σπίτι / έξυπνο γραφείο (smart home / smart office), πώς λειτουργεί και τι μας προσφέρει ; Η δικτύωση τόσων συσκευών εγείρει θέματα καλής διαχείρισής τους αλλά και ασφάλειας. Θα συζητηθούν οι ευπάθειες και οι πιθανοί κίνδυνοι, οι καλές πρακτικές αντιμετώπισης καθώς και πρακτικά θέματα.

Ομιλητές
 Εισηγητής
Εισηγητής

Στέλεχος ADAPTIT S.A., πάροχος λύσεων IoT, Smart Home/Office

 Εισηγητής
Εισηγητής

Στέλεχος ADAPTIT S.A., πάροχος λύσεων IoT, Smart Home/Office

Υποστηρικτές / Χορηγοί
Αρχεία εκδήλωσης