Επερχόμενα
Ολοκληρωμένα
free
30 Νοέμβριος 2021
9:00 - 10:00
E-Sepia Web Innovation
Livestreaming κλιματική αλλαγή
7
free
29 Φεβρουάριος 2024
10:00 - 12:00
Internet of Things! Έξυπνο Σπίτι, Έξυπνο Γραφείο: Λειτουργία – Τεχνολογίες – Ασφάλεια